EIROPAS SAVIENĪBAS PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSA PIEPRASĪŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

 • Iesniedzot lēmumā norādītos dokumentus

  Jānodod biometrijas dati, jāveic valsts nodevas samaksa par uzturēšanās atļaujas izgatavošanu. Valsts nodevu iespējams samaksāt PMLP saņemot pakalpojumu.

 • Valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu

  10 darbdienu laikā – 15 eiro
  2 darbdienu laikā – 30 eiro

  Rekvizīti samaksai par personas apliecības izsniegšanu:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas nr. 90000050138
  Konta nr. LV86TREL1060140918200
  Saņēmēja iestāde: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx