EIROPAS SAVIENĪBAS PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSA PIEPRASĪŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

  • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • derīga ceļošanas dokumenta kopija (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • dokuments, kas apliecina pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai uzturētu sevi un savā apgādībā esošos ģimenes locekļus (Izziņa kā pierādījums par pēdējo 12 mēnešu ienākumiem)

    500 EUR

  • apliecinājums valsts valodas prasmei A2 vai augstākā līmenī

  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu