EIROPAS SAVIENĪBAS PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSA PIEPRASĪŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

  • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • derīga ceļošanas dokumenta kopija (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija Latvijas Republikā)

    līdz 31.12.2022. – 500 EUR, pēc 01.01.2023. – 620  EUR

  • apliecinājums valsts valodas prasmei A2 vai augstākā līmenī

  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu