ATKĀRTOTA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

  • Iesniedz derīga ceļošanas dokumenta kopiju (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā

  • dokumentu, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu

  • maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu

  • anketa, ja atkārtoti pieprasa uzturēšanās atļauju*

    Anketas paraugs

    *Saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31.punktu vai, ja ārzemnieks ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība.

Atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešams izsaukums.**

**Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks ir individuālais komersants, komercreģistrā reģistrēta komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām, pašnodarbināta persona, ārvalsts komersanta pārstāvis, šķīris vai šķir laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns – Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, pieprasa vai vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pieprasa uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz kompetentas valsts drošības iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai tiešās valsts pārvaldes iestādes pieprasījumu, pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim, pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. vai 33. punktu vai saskaņā ar Imigrācijas likuma 31.panta trešo daļu, reģistrē termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 30. vai 31. pantu, pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar mācībām Latvijas Republikā akreditētā vispārējās izglītības iestādē, pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešo daļu, ir ģimenes loceklis iepriekš minētajiem ārzemniekiem, pieprasot uzturēšanās atļauju vienlaikus.