EIROPAS SAVIENĪBAS PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSA PIEPRASĪŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

Valsts nodevas apmērs:

90 dienu laikā – 100 euro;
45 dienu laikā – 200 euro;
10 darba dienu laikā – 400 euro.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, TUA pieprasīšana.

90 dienu laikā – 70 euro;
45 dienu laikā – 140 euro;
10 darba dienu laikā – 210 euro .

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, statusa pieprasīšana.

30 dienu laikā – 50 euro;
10 darba dienu laikā – 200 euro.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, statusa pieprasīšana.