PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā

    Laulātajam 620 EUR; nepilngadīgs bērns 186 EUR

  • radniecību apliecinoši dokumenti

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu