PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    620 EUR; nepilngadīga persona 186 EUR

  • dokumenti, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi apliecinoši dokumenti

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu