UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS REĢISTRĒŠANA

30 dienu laikā – 45.00
10 darba dienu laikā – 90.00
5 darba dienu laikā – 180.00

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, statusa pieprasīšana.

30 dienu laikā – 70.00
10 darba dienu laikā – 140.00
5 darba dienu laikā – 210.00

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, TUA pieprasīšana.

30 dienu laikā – 35.00
10 darba dienu laikā – 90.00
5 darba dienu laikā – 140.00

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, PUA pieprasīšana.