ATKĀRTOTA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas nr. 90000050138
  Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
  Konta nr. LV37TREL1060140918500
  Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, TUA pieprasīšana.