PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

  • Iesniedz derīga ceļošanas dokumenta kopiju (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā

    620 EUR; nepilngadīgai personai 186 EUR

  • radniecību apliecinoši dokumenti

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu