PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • SAGATAVOŠANAS LAIKS

  30 dienu laikā 100.00
  10 darba dienu laikā 200.00
  5 darba dienu laikā 400.00

 • Rekvizīti valsts nodevas samaksai

  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas nr. 90000050138
  Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
  Konta nr.: LV37TREL1060140918500
  Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa, TUA pieprasīšana.