PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • brīvas formas iesniegums, kurā sniegta aprakstoša informācija par inovatīvo produktu, kādu paredzēts radīt vai attīstīt, kā arī informācija par plānotajiem komercdarbības pasākumiem turpmāko trīs gadu laikā

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    620 EUR

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu