PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • DERĪGA CEĻOŠANAS DOKUMENTA KOPIJU (VISAS LAPASPUSES, KURĀS IR IERAKSTI VAI ATZĪMES). KOPIJAS ATBILSTĪBU APLIECINA IESNIEDZĒJS (KOPIJA PAREIZA, LAPASPUŠU SKAITS, VĀRDS, UZVĀRDS, DATUMS, PARAKSTS)

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    500 EUR

  • dokuments, ka apliecina dzīvesvietu valstī (ja tiks mainīta)

  • valsts valodas apliecība (A2)

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu