PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

  • Iesniedz derīga ceļošanas dokumenta kopiju (visas lapaspuses, kurās ir ieraksti vai atzīmes). Kopijas atbilstību apliecina iesniedzējs (KOPIJA PAREIZA, lapaspušu skaits, vārds, uzvārds, datums, paraksts)

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • valsts atzīta augstākās izglītības diploma kopiju par šo studiju programmu apguvi vai pētniecības iestādes apliecinājumu par pētniecības projekta sekmīgu pabeigšanu;

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    620 EUR

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu