PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    Darba samaksa 2060 EUR; ja atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.108 noteiktajam- 1648 EUR

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu