PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem

 • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

 • DERĪGA CEĻOŠANAS DOKUMENTA KOPIJU (VISAS LAPASPUSES, KURĀS IR IERAKSTI VAI ATZĪMES). KOPIJAS ATBILSTĪBU APLIECINA IESNIEDZĒJS (KOPIJA PAREIZA, LAPASPUŠU SKAITS, VĀRDS, UZVĀRDS, DATUMS, PARAKSTS)

 • fotogrāfija

  3×4 cm

 • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību

 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

  620 EUR

 • Latvijas Republikas kredītiestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi ne mazāk kā Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktā noteiktajā apmērā, un darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem.

  Ja finanšu investīcijas veiktas ārvalstu valūtā, kredītiestāde apliecina, ka līguma noslēgšanas dienā to apmērs bija atbilstošs Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktā noteiktajam apmēram atbilstoši grāmatvedībā izmantojamajam ārvalstu valūtas kursam līguma noslēgšanas dienā.

 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu