PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem

  • DERĪGA CEĻOŠANAS DOKUMENTA KOPIJU (VISAS LAPASPUSES, KURĀS IR IERAKSTI VAI ATZĪMES). KOPIJAS ATBILSTĪBU APLIECINA IESNIEDZĒJS (KOPIJA PAREIZA, LAPASPUŠU SKAITS, VĀRDS, UZVĀRDS, DATUMS, PARAKSTS)

  • fotogrāfija

    3×4 cm

  • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību;

  • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

    500 EUR

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu