PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 • anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem

 • papildu anketa krievijas federācijas un baltkrievijas pilsoņiem

 • DERĪGA CEĻOŠANAS DOKUMENTA KOPIJU (VISAS LAPASPUSES, KURĀS IR IERAKSTI VAI ATZĪMES). KOPIJAS ATBILSTĪBU APLIECINA IESNIEDZĒJS (KOPIJA PAREIZA, LAPASPUŠU SKAITS, VĀRDS, UZVĀRDS, DATUMS, PARAKSTS)

 • fotogrāfija

  3×4 cm

 • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību;

 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu

  620 EUR

 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu