PIRMREIZĒJA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

  • Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija

  • fotogrāfija

  • piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku

    Tā vecāka notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstavniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Ja ikdienā aizgādnību īsteno vecāks, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, – attiecīgās tiesas nolēmums

  • radniecību apliecinoši dokumenti

  • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu